Цени за охрана със СОД на охранителна фирма "СОД-64" ЕООД - гр. Варна. *

Обезщетение до: Месечна такса
500 лв. 20 лв.
1000 лв. 25 лв.
2000 лв. 30 лв.
3000 лв. 40 лв.
5000 лв. 50 лв.
10000 лв. 60 лв.
25000 лв. 100 лв.
над 25000 лв. по договаряне

* Месечните такси за охрана със СОД, посочени в горната таблица не включват ДДС.

За повече информация, моля свържете се с нас.